Publications

National conferences:

 • Smiešková J., Mazoch V., Konvičková H., Šumbera R., Bryja J., 2013: Fylogenetická rekonstrukce vnitřních vztahů komplexu Mus triton. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. (poster)
 • Aghová T., Konvičková H., Mikula O., Šumbera R., Bryja J., 2013: Porovnávacia fylogeografia východoafrickej oblasti Somali-Maasai na príklade modelovej skupiny hlodavcov. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. (poster)
 • Patzenhauerová H., Bryja J., Šumbera R., 2013: Fylogeografie rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) na základě mitochondriálních a jaderných znaků. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. (lecture)
 • Bryja J., Konvičková H., Nicolas V., Šumbera R., Verheyn E., 2013: Kde a jak hledat nové druhy savců – genetická revize afrických hlodavců rodu Grammomys odhaluje nebývalou kryptickou diverzitu. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. (lecture)
 • Mikula O., Aghová T., Konvičková H., Šumbera R., Bryja J., 2013: Jak popsat (staro)nový druh savce – případ hlodavců rodu Saccostomus. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. (lecture)
 • Konečný A. & Bryja J., 2012: Approximate Bayesian Computation: a useful approach for inferring population history and other parameters. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 97. (lecture)
 • Bryja J., Mazoch V., Patzenhauerová H., Mikula O. & Šumbera R., 2012: Kryptická diverzita hlodavců jihovýchodní Afriky. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 35. (lecture)
 • Mazoch V., Bryja J., Patzenhauerová H. & Šumbera R., 2012: Phylogeography of Mastomys natalensis, important rodent pest and reservoir of zoonoses in southeastern Africa. In: Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 131-132. (lecture)
 • Aghová T., Konvičková H., Mikula O., Šumbera R., & Bryja J., 2012: Porovávacia fylogeografia východoafrickej oblasti Somali-Maasai na príklade modelovej skupiny hlodavcov. Zoológia 2012, 22.-24. november 2012, Zvolen, Slovakia. (poster, awarded as the best among PhD students)
 • Mazoch V., Bryja J. & Šumbera R., 2011: Fylogeografie krysy Aethomys chrysophilus – role řek a potenciálních pleistocénních refugií v jihovýchodní Africe. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 144. (lecture)
 • Patzenhauerová H., Matur F., Mikula O., Šumbera R. & Bryja J., 2011: Ostrovy na pevnině – biogeografie východoafrického horského lesního hlodavce Praomys delectorum. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 170. (poster)

Others:

 • Konvičková (Patzenhaeurová) Hana, 2013: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: Phylogeography, kinship structure and mating systems. Disertační práce, ÚBZ PřF MU, Brno. (PhD thesis, supervised by J. Bryja and R. Šumbera)[source]
 • Hloušková M., 2012: Přehled dosavadních poznatků o afrických hlodavcích rodu Aethomys. Bakalářská práce, ÚBZ PřF MU, Brno. (bachelor thesis, supervised by J. Bryja) [source]
 • Těšíková J., 2012: Arenaviry a hantaviry afrických drobných savců. Bakalářská práce, ÚBZ PřF MU, Brno. (bachelor thesis, supervised by J. Bryja) [source]
 • Kašparová P., 2011: Hlodavci Zambie. Bakalářská práce, ÚBZ PřF MU, Brno. (bachelor thesis, supervised by J. Bryja) [source]
Print Friendly